Vi er glade for vores medarbejdere
og passer godt på dem

Specialised Service er i vækst og vil gerne høre
fra mennesker, der kan se en fremtid hos os

UDANNELSE OG SPROG

Har du en uddannelse og erfaring indenfor rengøring er det dejligt. Har du ikke, sørger vi for oplæring, så du kender kravene hos os og hos vores kunder. Vi vil gerne have, du trives hos os og gør vores bedste for at hjælpe dig i hverdagen.

For at arbejde hos os, er det nødvendigt at tale dansk eller engelsk.

ARBEJDSFORHOLD

Vi er stolte af vores branche og sætter stor pris på alle vores medarbejdere. Som ansat hos os får man en anstændig løn og arbejder under ordentlige forhold.

Har medarbejderen lyst til og evner for at påtage sig ansvar, er vi åbne for det – ligesom vi også lytter til de input, vi får fra hver enkelt person. Input, som kan være med til at gøre hverdagen nemmere for alle.

SAMMENHOLD

Fordi vi ofte arbejder, når andre holder fri, sætter vi gode kollegaer og godt sammenhold meget højt. Vi behandler hinanden med respekt, er ærlige og hjælper hinanden, hvor vi kan.

For at trives hos os, skal man være pligtopfyldende, samarbejdsvillig og hjælpsom.

EDUCATION AND LANGUAGE

If you have an education and experience in cleaning, it is great. If you do not have one, we provide training for you to know the requirements with us and with our customers. We want you to thrive with us and we do our best to help you in everyday life.

To work with us, it is necessary to speak Danish or English.

WORKING CONDITIONS

We are proud of our industry and appreciate all our employees. As an employee with us, you get a decent salary and work under proper conditions.

If the employee wants and is able to take responsibility, we are open to it – as well as we listen to the input we receive from each individual person. Input that can help make everyday life easier for everyone.

COHESION

Because we often work when others take time off, we value good colleagues and good unity very highly. We treat each other with respect, are honest and help one another if we can.

To thrive with us, you must be conscientious, cooperative and helpful.

SØG JOB HER
APPLY FOR A JOB HERE

Vil du arbejde hos os, kan du udfylde skemaet ved siden af, så kommer vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Upload din ansøgning og CV.

If you want to work with us, you can fill out the form next to here, and we will get back to you as soon as possible.
Upload your job application and CV.


SPECIALISED SERVICE

Industriholmen 82
2650 Hvidovre

+ 45 48 14 44 38
www.specialised-service.dk
info@specialised.dk

CVR 41817763

    Address


    Upload your cv and application as .pdf file